Julia Pupsheva on Stark Ehituse praktikant

August 16, 2017 Uncategorized

Stark Ehituse särav praktikant Julia õpib Tallinna Tehnikaülikoolis tööstus- ja tsiviilehitust. Erialal kehtib viieaastane integreeritud õpe, mille lõpetamisel saab Julia tehnikateaduse magistrikraadi ning diplomeeritud ehitusinseneri 7. taseme (üldehituse) esmakutse.

Juba lapsena pakkusid Juliale kõige rohkem huvi mängud, mille käigus pidi midagi ehitama. Sinna hulka kuulusid nii klotside ladumised, legod kui ka erinevad arvutimängud. Ajapikku lisandus ehitushuvile ka kirg arhitektuuri vastu. Samuti on Julia emal kõrgharidus ehituserialal, mis andis viimase tõuke ja julguse just ehitust õppima minna.

Kevadel otsustas Julia, et lisaks teooriateadmistele oleks väga vaja juurde ka praktikat ning nii viisid sammud Stark Ehitusse! Peale esimesi kuid kontoris ülendati Julia kiiresti objektile. Täna mööduvad Julia kiired päevad kiiver peas objektil projektijuhi parema käena. Oleks vaid kõik noored nii kiire õppimise ja töövõimega!

Vaba aja veedab Julia hea meelega jäähallis, kus treenib nii ennast kui ka teisi.